0911 801 867 0908 887 600(BS Châu)
Thứ 2 - thứ 7: 7h - 17h Chủ nhật: 7h - 11h T2 - T7: 7h - 17h CN: 7h - 11h
search

BẢNG GIÁ THUỐC BHYT VÀ DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/QĐ-BVMLX ngày 01/01/2023) (Phụ lục 2)

SttTên ThuốcHoạt ChấtHàm lượngĐVTGiá nhậpGiá bán
I. BẢO HIỂM     
1AcetazolamidAcetazolamid250mgLọ             693             797
2Agiclovir 200Aciclovir200mgLọ             340             391
3PhosphalugelAluminum Phosphat12,38g/gói 20gLọ          3,751          4,126
4Augbidil 625Amoxicilin
+ Acid Clavulanic
500mg
+ 125mg
Lọ          1,699          1,869
5Klamentin 875/125Amoxicilin
+ Acid Clavulanic
875mg
+ 125mg
Lọ          3,800          4,180
6Ofmantine-Domesco
625Mg
Amoxicilin
+ Acid Clavulanic
500mg
+ 125mg
Viên          1,729          1,902
7Lumigan 0,3Mg/3MlBimatoprost0,3mg/3mlViên      252,079      264,683
8Alphagan PBrimonidin Tartrat7,5mg/5mlViên      103,335      108,502
9CombiganBrimonidin Tartrat
+ Timolol
2mg/ml
+ 5mg/ml
Viên      183,514      192,690
10Azopt DropBrinzolamid10mg/mlViên      116,700      122,535
11AzargaBrinzolamid
+ Timolol
10mg/ml
+ 5mg/ml
Viên      310,800      326,340
12Bronuck Ophthalmic
Solution 0.1%
Bromfenac1mg/mLViên      128,000      134,400
13Agi-CalciCalci Carbonat
+ Vitamin D3
1250mg
+ 200IU
Lọ             840             966
14Scd Cefaclor 250MgCefaclor250mgViên          3,360          3,696
15Negacef 250Cefuroxim250mgLọ          3,340          3,674
16CiprofloxacinCiprofloxacin500mgLọ             878          1,010
17Đan Sâm – Tam ThấtĐan Sâm, Tam Thất.52,5mg
+20mg
Viên             576             662
18Nexium MupsEsomeprazol40mgViên        22,456        24,028
19Danapha – TelfadinFexofenadin60mgLọ          1,840          2,024
20Flumetholon 0,1Fluorometholon1mg/mlLọ        30,072        32,177
21Diamicron MrGliclazid30mgLọ          2,765          3,042
22SyseyeHydroxypropylmethylcellulose45mg/15mlLọ        30,000        32,100
23IndocollyreIndomethacin0,1%Viên        68,000        72,760
24KaldyumKali Clorid600mgViên          2,000          2,200
25Kalium Chloratum
Biomedica
Kali Clorid500 mgViên          1,500          1,650
26Eyaren Ophthalmic
Drops
Kali Iodid
+ Natri Iodid
(3mg+3mg)/1ml;
10ml
Lọ        29,190        31,233
27EyexacinLevofloxacin25mg/5ml
(0,5%)
Lọ          9,849        10,538
28Cravit 1.5%Levofloxacin15mg/mlLọ      115,999      121,799
29Cravit 0.5%Levofloxacin25mg/5mlLọ        88,515        94,711
30Medlon 4Methyl Prednisolon4mgChai             767             882
31Medrol 16MgMethyl Prednisolon16mgChai          3,672          4,039
32Medrol 4MgMethyl Prednisolon4mgChai             983          1,130
33Moxifloxan  5Mg/Ml
Eye Drops Solution
Moxifloxacin0,5%, 5mlLọ        83,000        88,810
34Moxifloxacin 0,5%Moxifloxacin 25mg/5mlLọ        13,635        14,589
35Refresh TearsNatri Carboxymethylcellulose
(Natri Cmc)
0,5%Lọ        64,102        68,589
36OptiveNatri Carboxymethylcellulose
+ Glycerin
5mg/ml
+ 9mg/ml
Viên        82,850        88,650
37Natri Clorid 0,9%Natri Clorid0,9%/10mlTuýp          1,210          1,331
38Nước Muối Sinh Lý
Natri Clorid 0,9 %
Natri Clorid0,9%,1000mlLọ          9,072          9,707
39Nước Muối Sinh Lý
Natri Clorid 0,9 %
Natri Clorid0,9%,500mlViên          6,153          6,584
40DiquasNatri Diquafosol30mg/mlGói      129,657      136,140
41VitolNatri Hyaluronat21.6mg/12ml
(0,18%)
Gói        53,000        56,710
42Sanlein 0,1Natri Hyaluronat1mg/mlGói        56,901        60,884
43Nifedipin T20 RetardNifedipin20mgGói             555             638
44Oflovid Ophthalmic
Ointment
Ofloxacin0,3%Viên        74,530        79,747
45OlevidOlopatadin Hydroclorid2mg/ml Viên 88,000 94,160
46Hapacol 325Paracetamol
(Acetaminophen)
325mgViên             190 219
47Hapacol 150Paracetamol
(Acetaminophen)
150mgLọ             870          1,001
48Hapacol 250Paracetamol
(Acetaminophen)
250mgLọ          1,490          1,639
49Agimol 80Paracetamol
(Acetaminophen)
80mgỐng             289             332
50Acepron 250 MgParacetamol
(Acetaminophen)
250mgLọ             335             385
51Panalganeffer 500Paracetamol
(Acetaminophen)
500mgChai             533             613
52 Partamol TabParacetamol
(Acetaminophen)
 500mgChai             480             552
53Dopagan 500MgParacetamol
(Acetaminophen)
500mgLọ             226             260
54AlegysalPemirolast Kali1mg/mlLọ        76,760        82,133
55Kary UniPirenoxin0,25mg/5mlLọ        30,294        32,415
56Novotane UltraPolyethylen Glycol
+ Propylen Glycol
(0.4%+0.3%)
-5ml
Lọ        45,000        48,150
57Systane Ultra 5MlPolyethylen Glycol
+ Propylen Glycol
0,4%+0,3%Tuýp        60,100        64,307
58PovidonePovidon Iodin10%/125mlLọ        10,500        11,235
59Pred FortePrednisolon Acetat
(Natri Phosphate)
1% w/v
(10mg/ml)
Lọ        31,762        33,985
60TaflotanTafluprost0,015mg/mlLọ      244,799      257,039
61Timolol Maleate
Eye Drops 0.5%
Timolol5mg/mlLọ        42,200        45,154
62Biracin-ETobramycin0,3%/5mlViên          2,856          3,142
63TobrexTobramycin3 mg/mlViên        39,999        42,799
64TobradexTobramycin
+ Dexamethason
3mg/1gram + 1mg/1gramViên        49,900        53,393
65TobradexTobramycin
+ Dexamethason
3mg/1ml
+ 1mg/1ml
Viên        45,100        48,257
66TravatanTravoprost0,04mg/mlLọ      252,300      264,915
67DuotravTravoprost
+ Timolol
0,04mg/ml
+ 5mg/ml
Lọ      320,000      336,000
68Mydrin-PTropicamide
+ Phenylephrine
Hydroclorid
50mg
+ 50mg
Lọ        67,500        72,225
69Vitamin A 5000 IuVitamin A5000UIviên             249             286
70Vina-AdVitamin A + D22000UI
+400UI
viên             576             662
71Magnesi B6Vitamin B6
+ Magnesi Lactat
5mg
+ 470mg
viên             117             135
72Agi-VitacVitamin C500mgViên             140             161
II. DỊCH VỤ     
1A.T Zinc SiroZinc Gluconate10mg/5mlỐng          4,400          4,840
2Acetazolamid 250MgAcetazolamid 250Mg250mgViên             693             797
3Acyclovir 200MgAcyclovir200mgViên          1,300          1,430
4Acyclovir 400MgAcyclovir400mgViên          2,500          2,750
5Acyclovir 800MgAcyclovir800mgViên          4,000          4,400
6Acyclovir Cream 5GAcyclovir5gTube        16,000        17,120
7Acyclovir Cream 5GAcyclovir5gTube        17,000        18,190
8Adapalen + Benzoyl
Peroxide
Epiduo 0.1%/2.5% Gel0,1% + 2,5%;
15g
Lọ      140,600      147,630
9AdapaleneDifferin Cream 0.1%0,1%; 30gTuýp      134,209      140,919
10Agi NeurinVitamin B1 125Mgvitamin B6
125Ngvitamin B12 125Mg
 Viên          1,200          1,320
11AgimepzolOmeprazol20mgViên             800             920
12Agimesin7.5Meloxicam7.5mgViên             750             862
13Agimetpred 4Methyl Prednisolon4mgViên             750             863
14Agimfast 120MgFexofenadin120mgViên          2,300          2,530
15Agimfast 60MgFexofenadin Hcl60mgViên          1,400          1,540
16Agimol 150Paracetamol
(Acetaminophen)
150mgGói          1,375          1,513
17Agimol 325Paracetamol
(Acetaminophen)
325mgGói          1,450          1,595
18Agintidin 300MgCimetidin300mgViên             679             781
19Agirenyl 5000IuVitamin A5000IUViên             430             494
20Agi-Vitac 500MgVitamin C500mgViên             140             161
21Aipenxin OintmentMupirocin10gTube        69,792        74,677
22Aklevo 500Levofloxacin500mgViên          9,000          9,630
23Alegysal 0.1%Pemirolast Kali0.1%,5mlLọ        76,759        82,132
24Alphachymotrypsine
Choay
Alphachymotrypsine4200IUViên          2,011          2,212
25Alphatrypa 4200IuAlpha Chymotrypsin4200IUViên             640             736
26ApisolvatClobetasol Propionate10gTube        24,000        25,680
27Azimax 500Azithromycin500mgViên        10,500        11,235
28Azoltel 400Albendazole400mgViên          4,000          4,400
29Azopt Drop 1%Brinzolamid1%,5mlLọ      116,700      122,535
30Besalicyd 15GBetamethason
+ Acid Salicylic
7.5mg
+450mg
Tube        18,500        19,795
31Bicelor 500Cefaclor Monohydrate500mgViên          8,100          8,667
32Bronuck Opthalmic
Solution 0.1%
Bromfenac0.1%,5mlLọ      127,999      134,399
33ButidecSodium Hyaluronate5mlLọ        36,799        39,375
34Cefaclor 250Cefaclor250mgViên          3,360          3,696
35Cefuroxim 500Cefuroxim500mgViên          6,000          6,420
36Cefuroxim 500MgCefuroxim500mgViên          7,500          8,025
37Cipogip 500MgCiprofloxacin500mgViên          3,538          3,892
38ClanozLoratidin10mgViên             700             805
39Clarithromycin 500MgClarithromycin500mgViên          5,500          5,885
40CombiganBrimonidin Tartrat
+ Timolol
2mg/ml
+ 5mg/ml
Lọ      183,514      192,689
41Cravit 0.5%Levofloxacin0.5%,5mlLọ        88,515        94,711
42Cravit 1.5%Levofloxacin1.5%,5mlLọ      115,999      121,799
43DaivobetCalcipotriol
+ Betamethasone
50mcg/g
+ 0,5mg/g
Tube      288,750      303,188
44DaivonexCalcipotriol50mcg/gTube      300,300      315,315
45Diamicron Mr 30MgGliclazid30mgViên          2,765          3,042
46DiquasNatri Diquafosol30mg/mlLọ      129,656      136,139
47DoxycyclinDoxycyclin100mgViên             940          1,081
48DropstarLevofloxacin0.5%,10mlLọ        60,000        64,200
49DuotravTravoprost+Timolol0,04mg/ml
+ 5mg/ml
Lọ      320,000      336,000
50Emanera 20MgEsomeprazole20mgViên          8,925          9,550
51EporonFluorometholon5mlLọ        25,282        27,052
52EyarenPotassium Iodide
+ Sodium Iodide
10mlLọ        36,750        39,323
53EyexacinLevofloxacin0.5%,5mlLọ          9,849        10,538
54EytanacDiclofenac Sodium10mlLọ        47,250        50,558
55Fabafixim 200Cefixim200mgViên          7,300          7,811
56Farinceft-500MgCefuroxim500mgViên          8,150          8,721
57Fexofenadin 60Fexofenadin60mgViên          1,200          1,320
58Fexoviphat 180Fexofenadine Hydrochloride180mgViên          1,667          1,833
59Flumetholon 0.1Flumetholon0.1%,5mlLọ        30,072        32,177
60FucicortAcid Fucidic
+ Betamethasone
15gTube        98,340      105,224
61FucidinAcid Fusidic15gTube        75,075        80,330
62Fucidin HAcid Fusidic
+ Hydrocortisione Acetate
15gTube        97,129      103,928
63Fucipa 2% 10GAcid Fusidic2%,10gTube        30,000        32,100
64Fucipa-B 10GAcid Fusidic
+ Betamethason
10gTube        33,000        35,310
65Fucipa-B 5GAcid Fusidic
+ Betamethason
5gTube        22,500        24,075
66Galobar TabGinko Biloba80mgViên          3,800          4,180
67GilovitGinko Biloba + Vitamin B1
+ Vitamin B6
40mgViên          2,300          2,530
68Ginkokup 40Ginko Biloba40mgViên          2,600          2,860
69Hafixim 100 KidsCefixim100mgGói          3,780          4,158
70Hafixim 50 KidsCefixim50mgGói          2,376          2,614
71HameronSodium Hyaluronate5mg/5mlLọ        43,800        46,866
72Iana 0.1%Sodium Hyaluronate0.1%,10mlLọ      115,500      121,275
73Iba-Mentin
1000Mg/62.5Mg
Amoxicillin Trihydrat
+ Acid Clavulanic
1000mg
+ 62.5mg
Viên        15,981        17,100
74Imexofen 180Fexofenadin180mgViên          3,990          4,389
75Immulimus 0.03%Tacrolimus10gTube        80,000        85,600
76Immulimus 0.1%Tacrolimus10gTube        88,000        94,160
77IndocollyreIndomethacin0.1%,5mlLọ        67,999        72,759
78Jasunny 50GKetoconazol
+ Clobetasol Propionate
50gTube        55,000        58,850
79Jasunny K 10GKetoconazol10gTube        16,000        17,120
80Kaleorid 600MgKali Clorid600mgViên          2,300          2,530
81Kali CloridKali Clorid500mgViên             700             805
82Kary UniPirenoxine5mlLọ        30,294        32,414
83Kefcin 125 Cefaclor125mgGói          1,696          1,865
84Kefcin 125MgCefaclor125mgGói          1,623          1,785
85KetofenKetotifen Fumarat0.5mg,5mlLọ        25,000        26,750
86Laci-Eye 10MlHydroxypropyl
Methylcellulose
10mlLọ        24,900        26,643
87Lacrifresh Moisture
Unidose
Sodium Hyaluronate0.1%Tép          9,155          9,796
88LetdionLevofloxacin0.5%,5mlLọ        84,000        89,880
89LogpatatRetinyl Acetate 2500I.U,
Pyridoxine 25Mg, L-Citrulline
10Mg…
 Viên          3,900          4,290
90Lucentis 2.3MgRanibizumab2.3mgHộp 13,125,020 13,387,520
91Lumigan 0.3Mg/3MlBimatoprost0.3mg/3mlLọ      252,079      264,683
92MagisixMagnesi Lactat Dihydrat
+ Pyridoxin Hydroclorid
470mg
+ 5mg
Viên             500             575
93Mecefix-B.E 50Cefixim50mgGói          4,300          4,730
94Mecefix-B.E 75Cefixim75mgGói          5,700          6,099
95Medrol 16MgMethyl Prednisolon16mgViên          3,672          4,039
96Medrol 4MgMethyl Prednisolon4mgViên             983          1,130
97Medsolu 4MgMethyl Prednisolon4mgViên             890          1,024
98Metformin 500MgMetformin500mgViên             800             920
99Motilium-M
10Mg Tab B/100
Domperidon10mgViên          2,145          2,360
100Moxifloxan 5Mg/MlMoxifloxacin0,5%, 5mlLọ        83,000        88,810
101Myo DropsAtropin Sulfat0.01%,0.4mlỐng          6,500          6,955
102Negacef 250Cefuroxim250mgViên          2,990          3,289
103NevanacNepafenac5mlLọ      152,999      160,649
104NewpicetamLevofloxacin0.5%,5mlLọ        45,800        49,006
105Nifedipin T20Nifedipin20mgViên             680             782
106Novotane Ultra 5MlPolyethylen Glycol
+ Propylen Glycol
(0.4%+0.3%)
-5ml
Lọ        45,000        48,150
107Oflovid Ophthalmic
Ointment 0.3%
Ofloxacin0.3%,5gTube        74,529        79,746
108Ofloxacin 300Ofloxacin300mgViên          2,835          3,119
109OlotedinOlopatadine
Hydrochloride
1.11mg/ml
5ml
Lọ        42,000        44,940
110Para-Api 500Paracetamol500mgViên             480             552
111PhilevomelsLevofloxacin0.5%,5mlLọ        43,800        46,866
112PhiloclexTobramycin
+ Dexamethason
15mg
+ 5mg
Lọ        35,999        38,519
113PhiltoberanTobramycin3mg/mlViên        34,800        37,236
114PhosphalugelAluminum Phosphat12,38g/ 20gGói          3,751          4,126
115Posod Eye DropsPotassium Iodide
+ Sodium Iodide
10mlLọ        32,592        34,873
116Posod Eye DropsPotassium Iodide
+ Sodium Iodide
10mlLọ        30,600        32,742
117Pred Forte 5MlPrednisolon Acetat
(Natri Phosphate)
5mlLọ        31,761        33,985
118PrednisolonPrenisolone5mgViên             300             345
119Prednison 5MgPrenisolone5mgViên             398             458
120Refresh TearsNatri Carboxymethylcellulose
(Natri Cmc)
15mlLọ        64,101        68,589
121Repraz-20Rabeprazol20mgViên          1,400          1,540
122Samil-FluroneFluorometholone1mg/ml,5mlLọ        28,980        31,009
123SancobaCyanocobalamin5mlLọ        51,996        55,636
124Sanlein 0.1Natri Hyaluronat0.1%,5mlLọ        56,901        60,884
125Scanax 500Ciprofloxacin500mgViên          1,140          1,254
126Scanneuron-ForteVitamin B1 250Mgvitamin B6
250Ngvitamin B12 1000Mg
 Viên          1,952          2,147
127Sodyal ProtectHyaluronic Acid
+ Ginko Biloba
10mlLọ      121,200      127,260
128SpulitItraconazole100mgViên        16,800        17,976
129StadeltineLevocetirizine
Dihydrochloride
5mgViên          1,000          1,150
130Superkan-FGinko Biloba80mgViên          3,000          3,300
131SupirocinMupirocin5gTuýp        37,500        40,125
132Syseye 15MlHydroxypropylmethylcellulose15mlLọ        30,000        32,100
133Systane Ultra 5MlPolyethylen Glycol
+ Propylen Glycol
0,4%
+ 0,3%
Lọ        60,100        64,307
134TaflotanTafluprost2.5mlLọ      244,800      257,040
135Tam Thất OpcTam Thất750mgViên          6,300          6,741
136TanakanGinko Biloba40mgViên          4,233          4,656
137TaptiqomTafluprost + Timolol0.3mlTép        12,600        13,482
138Tearidone Eye DropsPovidone5mlLọ        35,499        37,984
139Tezkin 10GTerbinafin Hydroclorid10gTube        16,000        17,120
140Tezkin 15MlTerbinafin Hydroclorid15mlLọ        22,000        23,540
141Timolol Maleate
Eye Drops 05%
Timolol0.5%,5mlLọ        42,200        45,154
142Tobradex DropTobramycin
+ Dexamethason
0.3%+0.1%
5ml
Lọ        47,299        50,610
143Tobrex Drop 0.3%Tobramycin3 mg/mlLọ        39,999        42,799
144Travatan 2.5MlTravoprost2.5mlLọ      252,300      264,915
145Uni-Atropin 0.5%Atropin Sulfat0.5%,0.4mlỐng        12,600        13,482
146VataxonClobetasol Propionat15gTube        35,000        37,450
147Vigadexa 5MlMoxifloxacin
+ Dexamethason
5mg/1ml
+ 1mg/1ml
Lọ      110,600      116,130
148VigamoxMoxifloxacin0.5%,5mlLọ        90,000        96,300
149Vinocyclin 100Minocyclin100mgViên        14,800        15,836
150ViolevoLevocetirizin
Dihydrochloride
5mgViên             735             845
151Vit Pp 500MgVitamin Pp500mgViên             500             575
152Vitamin E 400IuVitamin E400IUViên          1,260          1,386
153VitolNatri Hyaluronat21.6mg/12ml
(0.18%)
Lọ        39,000        41,730
154XamiolCalcipotriol
+ Betamethasone
50mcg
+ 0.5mg
Tube      282,479      296,603
155Zanimex 500Cefuroxim500mgViên          8,800          9,416
156ZentelAlbendazol200mgViên          6,100          6,527
157ZincZinc Gluconate70mgViên             680             782
158Zinc 70Zinc Gluconate70mgViên             693             797

Giám đốc

BSCKI. Lâm Ngọc Châu

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bệnh viện đã thông tuyến nên có thanh toán BHYT cho người bệnh trong và ngoài tỉnh An Giang. Khi đi khám bệnh, bệnh nhân chỉ cần mang BHYT và CMND không cần giấy chuyển viện.
Mắt mờ do nhiều nguyên nhân: đa số người già là cườm khô, người trẻ là tật khúc xạ, các bệnh lý về đáy mắt như xuất huyết, xuất tiết võng mạc, viêm hoàng điểm,... để biết nguyên nhân chính xác bạn nên đi đến Bệnh viện Mắt Long Xuyên để được thăm khám kịp thời.
Hiện tượng mờ mắt sau mổ cườm có nhiều nguyên nhân nhưng phổ biến nhất là đục bao sau, người bệnh nên đi khám để được chiếu laser mắt sẽ sáng lại.
Kính độ cao bệnh viện vẫn có kính. Nhưng độ cao nên chờ hãng gửi kính có độ phù hợp nên bạn không nhận được kính ngay, kính sẽ có nhanh thì 1-2 ngày và chậm nhất là 3-5 bạn sẽ có kính.
Kính trẻ em ở bệnh viện rất đa dạng, từ kính thời trang, đến kính mát, kính cận, viễn loạn… đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Mổ xong bệnh nhân có thể về trong ngày, nhưng sáng hôm sau bệnh nhân phải quay lại để Bác sỹ khám, kiểm tra mắt mổ và phát thuốc thêm nên bệnh nhân nhà xa bệnh viện khuyên nên ở lại sáng hôm sau, sau khi thăm khám xong rồi về để thuận tiện hơn. Bệnh viện có phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi nên bênh nhân không cần mang đồ theo.
Hiện tại hệ thống phòng khám được trang bị máy hiện đại, là trợ thủ đắc lực giúp các Bác sỹ khám và chẩn đoán nhanh chóng nên bạn không cần đăng kí trước đâu ạ. Để không chờ đợi lâu khi khám bạn có thể đặt lịch đặt lịch trước hoặc khi đến khám theo số thứ tự cũng nhanh.
Trước ngày mổ sau khi ăn buổi chiều, bệnh nhân lưu ý không ăn uống gì ngọt, khát chỉ uống nước lộc để ngày mổ xét nghiệm tiền phẫu cho kết quả chính xác nhất. Khi đi mổ: Bệnh nhân đang uống thuốc gì ở nhà mang theo đầy đủ để bệnh viện hướng dẫn uống kèm theo với thuốc mắt. Lưu ý bệnh nhân chỉ được uống thuốc huyết áp (nếu có) trước ở nhà, các loại thuốc khác mang theo đến bệnh viện sẽ được hướng dẫn uống. Cần mang theo CMND, BHYT, hồ sơ bệnh án(nếu có) để thuận tiện cho Bác sỹ lúc thăm khám. Cần 1 người nhà đi theo chăm sóc sau mổ, nghe hướng dẫn chăm sóc, uống thuốc, kiên cử,…. Để mắt bệnh nhân hồi phục tốt hơn.
Hotline 0911 801 867 Facebook Zalo