0911 801 867 - 0946 543 551 0908 887 600(BS Châu)
Thứ 2 - thứ 7: 7h - 17h Chủ nhật: 7h - 11h T2 - T7: 7h - 17h CN: 7h - 11h
search
22T01BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHACO
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHACO (Ban hành kèm theo QĐ số: 02A/QĐ-BVMLX ngày 17/11/2023) (Phụ lục 2) STTDANH MỤC KỸ THUẬTGIÁ BHYT (THEO TT13)GIÁ KHÔNG BHYT  (THEO TT14)GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU123451Khám mắt                               57,7002Đo thị lực - -                             50,0003Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) - -                             50,0004Đo khúc xạ giác mạc Javal            38,300              38,300                           100,0005Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)            63,200              63,200                           300,0006Rửa cùng đồ                             100,0007Định lượng Glucose            21,800             21,800                             40,0008Thời gian máu chảy phương pháp Duke            13,000              13,000                             20,0009Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động            65,300              65,300                             80,00010Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động.            41,500              41,500                             70,00011Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)            41,500              40,400                             90,00012Điện tim thường            35,400              35,400                             50,00013Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Mắt          199,600         ...
Xem thêm
22T01BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH                          (Ban hành kèm theo QĐ số: 02A/QĐ-BVMLX ngày 17/11/2023)                  (Phụ lục 1) STTDANH MỤC KỸ THUẬTGIÁ BHYTGIÁ KHÔNG BHYTGIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU12345I/ HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC:     A. TUẦN HOÀN   1Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ - -50,0002Ghi điện tim cấp cứu tại giường - -50,0003Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục  ≤ 8 giờ - -50,0004Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên - -                          200,0005Chăm sóc catheter tĩnh mạch - -                          100,0006Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu - -                          100,0007Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện - -                          200,0008Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc - -                          200,0009Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ - -                          100,00010Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ - -                          200,000 B. HÔ HẤP   11Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở...
Xem thêm
30T06BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/QĐ-BVMLX ngày 01/01/2023) (Phụ lục 1) STTDANH MỤC KỸ THUẬTGIÁ BHYT (THEO TT13)GIÁ KHÔNG BHYT  (THEO TT14)GIÁ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU12345I/ HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC:     A. TUẦN HOÀN   1Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ - -                          50,0002Ghi điện tim cấp cứu tại giường - -                          50,0003Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục  ≤ 8 giờ - -                          50,0004Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên - -                        200,0005Chăm sóc catheter tĩnh mạch - -                        100,0006Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu - -                        100,0007Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện - -                        200,0008Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc - -                        200,0009Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ - -                        100,00010Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ - -                        200,000 B. HÔ HẤP   11Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy...
Xem thêm
Hotline 0911 801 867 Facebook Zalo